Tuesday, 31 March 2009

Anois teacht an Earraigh


Peata lae a bhí againn anseo i gCois Fharraige inniu. Bhí an cuan ina gloine. Ar maidin is mé ag tabhairt na ngasúr siar go hIndreabhán ar scoil, bhí tréad rónta ag snámh amach ó Thrá na mBan sa Spidéal - rud nach bhfeicfeá rómhinic. Ar ball tráthnóna, bhí cúig cinn de chadhnacha ann.

Ní mise an chéad duine ar thug a chroí taitneamh don chineál seo teagmhála, gan choinne, le saol diamhrach an nádúir. Seo sliocht gearr as an dán "Binn sin, a Luin Doire an Chiarn" - laoi cháiliúil Fiannaíochta. Sa bpíosa seo a leanas, tá Oisín ag inseacht do Naomh Pádraig faoi na radharcanna agus na fuaimeanna ba ghaire do chroí a athar, Fionn mac Cumhaill.

Cearca fraoigh um Chruachain Chuinn,
feadghail dobhráin Druim Dhá Loch,
gotha fiulair Ghlinn' na bhFuath,
longhaire cuach Chnuic na Scoth.

Gotha gadhair Ghleanna Caoin,
is gáir fhiolair chaoich na sealg,
tairm na gcon ag triall go moch
isteach ó Thráigh na gCloch nDearg.

An tráth do mhair Fionn 's an Fhiann,
dob ansa leo sliabh ná cill;
ba binn leo-san fuighle lon,
gotha na gclog leo níor bhinn.

(Thóg mé an leagan seo ón Duanaire - 1600-1900: The Poems of the Dispossessed, Dolmen, 1981).

No comments:

Post a Comment